วิธีการใช้งานระบบ Tab2Pay

7ขั้นตอนในการตั้งค่าร้านค้าและจัดการสินค้าของคุณ

7

ขั้นตอนในการ

ตั้งค่าร้านค้าและจัดการสินค้าของคุณ

เริ่มตั้งค่าร้านค้ากัน (ทดลองใช้ฟรี 60 วัน)

เริ่มตั้งค่าร้านค้ากัน (ทดลองใช้ฟรี 60 วัน)

1สมัครเข้าใช้งานระบบและตั้งค่าข้อมูลสาขา

   เมื่อเข้ามาในระบบครั้งแรก ระบบจะสร้างสาขาอัตโนมัติให้ 1 สาขา ซึ่งสามารถแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดของสาขาได้ เช่น ตั้งค่าคำนวณภาษี, ตั้งค่ารหัสเปิดวัน, ตั้งค่าการเปิดใช้งานส่วนลดที่จุดขาย และตั้งค่าการเปิดปิดวันและเวลาเข้ากะ เป็นต้น ซึ่งสามารถเพิ่มสาขาได้ในเมนูนี้อีกด้วย

step1_1

2ดาวน์โหลดรูปแบบและจัดการข้อมูลสินค้า CSV File

waiting…

   เมื่อไปที่เมนูสินค้า ให้ดาวน์โหลดรูปแบบการจัดการไฟล์สินค้าที่เป็นไฟล์ excel มาจัดการไฟล์สินค้าก่อน และเมื่อจัดการไฟล์สินค้าเรียบร้อย ให้นำเข้าไฟล์โดยกดปุ่ม นำเข้า (import) และรอไฟล์อัพโหลดเข้าระบบ

step1_2.1

step1_2.2

3สร้างผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน

waiting…

  เมื่อคลิกเข้ามาในเมนูการจัดการผู้ใช้งาน จะเห็นรายชื่อของผู้ใช้งานทั้งหมด สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้โดยการกดปุ่มสร้างผู้ใช้งาน และใส่รายละเอียดต่างๆให้ครบ ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้ 3 แบบ ดังนี้ สิทธิ์ในการเป็นผู้ดูแลระบบทั้งหมด, สิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการ และสิทธิ์ในการเป็นผู้ดูระบบได้อย่างเดียว ซึ่งเมื่อสร้างและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้เรียบร้อยแลว จะมีอีเมลส่งไปยังผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่ารหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

Admin or Owner = can do everything in website
Manager Retailer = can do everything in assigned branch
Viewer = only can view in assigned branch

step1_3.1

step1_3.2

step1_3.3

4กำหนดสาขาให้ผู้ใช้งาน

waiting…

step1_4.1

step1_4.2

step1_4.3

step1_4.4

5เพิ่มจุดชำระเงินในแต่ละสาขา

waiting…

เมื่อเข้ามาในระบบครั้งแรก ระบบจะสร้างให้ 1 จุดขายอัตโนมัติ ถ้าต้องการเพิ่มจุดขายใน 1 สาขา ต้องกดปุ่มเพิ่มจุดขาย ใส่รายละเอียดของจุดขายให้เรียบร้อย และทำการจ่ายเงินเพื่อเปิดการใช้งานจุดขาย


6เพิ่มพนักงานขาย

waiting…

step1_6.1

step1_6.2

step1_6.3

7การตั้งค่าการจ่ายเงิน เมื่อเพิ่มจุดชำระเงิน

waiting…

step1_7.1

step1_7.2

8ตั้งค่าร้านสำเร็จ !

6ขั้นตอนในการตั้งค่าจุดชำระเงินหน้าร้านได้ง่ายๆ

6

ขั้นตอนในการ

ตั้งค่าจุดชำระเงินหน้าร้านได้ง่ายๆ

เริ่มตั้งค่าจุดชำระเงิน

เริ่มตั้งค่าจุดชำระเงิน

1ดาวน์โหลด Application Tab2Pay

step2_1

2เปิด Application และ เข้าระบบ (Sign in)

waiting…

step2_2

3การเลือกสาขาและจุดชำระเงิน

waiting…

step2_3

step2_3.1

4รอการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ลงมาจุดชำระเงิน

waiting…

step2_4

5เปิดร้าน ใส่รหัสเปิดร้าน และ ใส่รหัสพนักงานขายที่เป็น adminitrator เพื่อเข้าไปตั้งค่าจุดชำระเงิน

waiting…

step2_5

step2_5.1

6ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ / ใบเสร็จ และตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ ก่อนเริ่มทำการขาย

waiting…

step2_6

step2_6.1

7ตั้งค่าจุดชำระเงินสำเร็จ !

เริ่มเปิดร้านและชำระสินค้าได้เลย

เริ่มเปิดร้านและชำระสินค้าได้เลย

1การเปิดวัน และ เปิดกะทำงาน (Open day / Open shift)

1. Casheir ได้รับรหัสพนักงาน จาก manager ของสาขา (รหัสตัวเลข 4 หลัก ) และรหัสเปิดร้าน 4 หลัก
2. เปิดแอพพลิเคชั่น Tab2Pay

step3_1.2

3. เลื่อนปุ่มทางซ้าย เพื่อเปิดร้านค้า และ ใส่รหัสเปิดร้านค้า (Open Day / Shop ) ซึ่งเป็นรหัสตัวเลข 4 หลัก ทุกครั้งที่เริ่มใช้งานในแต่ละวัน

step3_1.3

4. เลือกชื่อ พนักงาน cashier แล้วใส่รหัสพนักงาน (รหัสตัวเลข 4 หลัก ) เพื่อเปิดกะ ( Open shift ) เข้าทำงาน

step3_1.4

5. ใส่จำนวน เงินทอนหรือเงินที่คงเหลืออยู่ในลิ้นชัก( Cash in ) เพื่อบันทึก ก่อนการทำรายการขาย

step3_1.5

6. เข้ามาในหน้าขาย เพื่อรอทำรายการขายสินค้า

step3_1.6

2การทำรายการขาย (store) และชำระเงิน

waiting…

1. กดเลือกสินค้า และรายการสินค้าที่เลือกจะย้ายมาอยู่ในรายการฝั่งขวา

step3_2

2. กดปุ่ม “ชำระสินค้า” หรือปุ่ม “Pay”

step3_2.1

3. รับชำระเงิน
  • เงินสด > ใส่จำนวนเงินอัตโนมัติ หรือพิมพ์เลขเงินที่ได้รับจากลูกค้า ในช่องตัวเลข
  • บัตรเครดิต > กดปุ่ม บัตรเครดิต (credit card) รูดบัตรจากเครื่องรูดเสร็จแล้ว ให้บันทึกหมายเลขบัตรเครดิต ลงในช่องหมายเลขบัตร และกดชำระเงน
  • mPOS > กดปุ่ม mPOS กรอกอีเมลและเบอร์โทรศัพทของลูกค้าลงในช่อง และกดชำระเงิน แอพพลิเคชั่นจะเปลี่ยนไปเป็นแอพพลิเคชั่นรูดบัตร โดยต้องเชื่อมต่อ iPad กับอุปกรณ์ mPOS ทำการใส่รหัส และ เสียบบัตรลูกค้ากับอุปกรณ์ mPOS รอสัญญาณส่งมาหน้าจอให้ลูกค้า เซ็นต์ลายเซ็นต์ กด ต่อไปและกด สง่ใบเสร็จให้ลูกค้าทางอีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นการชำระเงิน
  • ใส่ส่วนลดหรือคูปอง เมื่อใส่ส่วนลดหรือคูปองเรียบร้อย ราคาสินค้าจะถูกหัก เหลือแต่ราคาจริงที่ลูกค้าต้องจ่าย (ในกรณีคูปอง ถ้าใช้ไม่ถึงค่าที่คูปองมีจะไม่มีการทอนเงิน )

step3_2.2

4. กดทำรายการใหม่เพื่อเริ่มรับสินค้าใหม่

step3_2.3

3การบันทึกบิล และพิมพ์บิลเข้าครัว

waiting…

สามารถทำการบันทึกบิลไว้ก่อนได้ ในกรณีที่ปรับใช้กับร้านอาหาร โดยการเลือกรายการสินค้าและ กดที่ปุ่ม “บันทึกบิล” หรือ “hold” ไว้ เสร้จแล้วทำการบันทึกชื่อโต๊ะหรือชื่อลูกค้าไว้เพื่อเป็นการอ้างอิงการเรียกชำระเงิน โดยในหน้านี้ ทางร้านค้าสามารถพิมพ์รายการอาหารหรือสินค้าเข้าครัวได้ ถ้าเพิ่มเครื่องปริ้นในครัว และเมื่อจะเรียกชำระเงินบิลไหนก็เลือกตามการอ้างอิงที่บันทึกไว้ขึ้นมา และสามารถกดปุ่มจ่ายเงินได้ทันที

step3_3

step3_3.1

step3_3.2

step3_3.3

step3_3.4

4การคืนสินค้า (Refund)

waiting…

1. กด เมนูคืนสินค้า (refund) หรือ การจัดการบิล (Bill management)

step3_4

2. ใส่เลขบิล หร์อ เลือกบิลจากเมนูการจัดการบิล และกดปุ่ม refund

step3_4.1

3. เลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการคืน (select item) หรือ (select all ) ในกรณีคืนทั้งบิล โดยถ้ามีสินค้าที่เป็นส่วนลดในบิล ให้เลือกการทำรายการแบบคืนทั้งบิลเท่านั้น

step3_4.2

4. ใส่รหัสพนักงาน ที่มีสิทธิ์ refund เพื่อยืนยันการคืนเงิน

step3_4.3

5. กดยืนยันการคืนเงิน และคืนเงินตามจำนวนที่ปรากฎ

step3_4.4

6. นำใบเสร็จคืนเงินให้ลูกค้า และ เก็บใบเสร็จ copy refund ไว้

step3_4.5

5การจัดการข้อมูลเมื่อไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และการโหลดข้อมูลเมื่อมีการอัพเดทสินค้า

waiting…

กด เมนูทางซ้ายบน สังเกตุว่ามี รายการค้างหรือไม่ ถ้ามีรายการค้างจะเห็นไอคอนสีแดง ให้เข้าไปที่เมนู cloud management และทำการ sync ข้อมูลก่อนทำการปิดกะ หรือปิดวัน รอจน sync ข้อมูลเสร็จ และไอคอนหายไปจึงจะทำการปิดกะหรือปิดวันได้

step3_5

step3_5.1

6ออกจากแอพ / ปิดกะ / ปิดวัน

waiting…

1. กด เมนูทางซ้ายบน สังเกตุว่ามี รายการค้างหรือไม่ ถ้ามีรายการค้างจะเห็นไอคอนสีแดง ให้เข้าไปที่เมนู cloud management และทำการ sync ข้อมูลก่อนทำการปิดกะ หรือปิดวัน รอจน sync ข้อมูลเสร็จ

step3_6

2. กดที่ ชื่อพนักงาน เพื่อทำการเลือกฟังก์ชั่นที่ปรากฎ ดังนี้ ออกจากแอพ / ปิดกะ / ปิดวัน
– ระบบจะให้ใส่จำนวนเงินในลิ้นชักทั้งหมดก่อน และทำการกด ปิดกะ / ปิดวัน
– ในกรณีปิดกะ จะมี report ปิดกะ พิมพ์ออกมาให้อัตโนมัติหลังจากกดปิดกะ
– กรณีคนกะสุดท้ายปิดวันก็ไม่ต้องกดปิดกะ ระบบจะพิมพ์ report ปิดกะ และ report ปิดวัน ออกมาให้พร้อมกัน หลังจากกดปิดวันเรียบร้อยแล้ว

step3_6.1

step3_6.2

step3_6.3

step3_6.4