วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ให้กดที่เมนูอัพเดทและระบบจะทำการ sync ข้อมูลไปเก็บให้ ระหว่างนี้ไม่ควรกดปุ่มอะไร ควรรอให้ sync ข้อมูลเสร็จก่อน (ห้ามกดปุ่ม ข้าม) เพราะจะทำให้ระบบข้ามการ sync ไปจะทำให้ข้อมูลหายได้ ในกรณีมีปัญหาระหว่างการ sync ให้ capture หน้าจอส่งมาให้ทางทีมงานเพื่อตรวจสอบก่อน

1. เมื่อ internet หลุด ให้ทำการขายตามปกติ จนเมื่อ internet มาให้กดที่ไอคอนเมนู ทางด้านซ้าย จะเห็น สัญลักษณ์กลมสีแดงพร้อมตัวเลขอยู่ แสดงว่ามี transaction ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลค้างในอยู่
2. ให้ทำการ กด ที่เมนู cloud mangement เพื่อ เข้าไปกด sync to server เพื่อส่งข้อมูล transaction ขึ้นเว็บไซต์ทุกครั้ง และกดเสร็จสิ้น เมื่อทำการ sync ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

1. เมื่อ login เข้าแอพแล้วเครื่องค้าง เข้าไม่ได้ ให้ลอง กดที่ ปุ่มโฮม 2 ครั้ง แล้ว สไลด์แอพขึ้นข้างบนเพื่อเป็นการปิดแอพ (kill app)
2. ตรวจสอบ internet ตรวจสอบว่า Wifi เชื่อมต่ออยู่ หรือไม่ ถ้าไม่ ให้กดเชื่อมต่อ Internet
โดยเลือก wifi ที่เป็นตัวเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้
3. กดที่ไอคอน Tab2Pay application เพื่อเปิดแอพ
4. กด ปุ่ม refresh ที่หน้าจอก่อนอีกครั้ง และรอโหลดข้อมูลจนเสร็จสมบูรณ์
5. กดเลือกชื่อพพนักงาน >ใส่รหัสพนักงาน > เข้าหน้ารายการขาย ดังปกติ

กรณีหน้าจอค้าง จอไม่ติด ให้ทำการปิดแอพ กดที่ ปุ่มโฮม 2 ครั้ง แล้ว สไลด์แอพขึ้น ( Kill app )และ เปิดเข้าใช้งาน App ใหม่อีกครั้ง

1. ตรวจสอบรายการบนไอคอนเมนูทางซ้ายว่ามีกี่รายการขายค้างกี่รายการ
2. ถ้ามีให้ทำการกด Sync to server จากในเมนู Cloud management
3. รอจน sync ข้อมูลที่ค้างจนเสร็จสมบรูณ์
4. แล้วทำการ ปิดแอพ Kill App แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

สาเหตุอาจเกิดจาก สาเหตุดังต่อไปนี้

1. สัญญาณอินเตอร์หลุด
2. ปลั๊กหรือสายแลน(LAN)หลวม
3. ตรวจสอบ IP Rounter ให้ถูกต้อง ให้ตั้งค่าตรงกับในแอพพลิเคชั่น

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

   1. ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ว่าเสียบแน่นแล้วหรือไม่
   2. ตรวจสอบกระดาษ ว่ากระดาษหมดหรือไม่
   3. ตรวจสอบสาย router internet โดยสาย router internet ต้องถูกเสียบไว้หลังตัวเครื่องพิมพ์ (ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กตัว router internet แล้วหรือไม่)
   4. Wifi ที่เลือกใช้ในแอพพิเคชั่นต้องเป็นตัวเดียวกับ rounter ที่ตั้งค่าไว้
   5. ตรวจสอบสัญญาณ internet จากเครื่อง iPad โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า (setting) > WIFI > เลือกสัญญาณ WIFI ที่ถูกต้อง ที่ตรงกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ตั้งค่าไว้ให้
   6. ตรวจสอบในแอพพลิเคชั่นว่า เครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ถูกเลือก มีชื่อ ตรงกับ model เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ในร้าน โดยเข้าไปที่ แอพพลิเคชั่น >สัญลักษณ์ เมนู 3 ขีด ซ้ายบน > ตั้งค่า (setting) > ตั้งค่าอุปกรณ์ (hardware)> ตรวจสอบ model เครื่องพิมพ์ที่ใช้ และ> ตรวจสอบ IP ของเครื่องพิมพ์ในแอพให้ถูกต้อง ตรงกับ IP ของสัญญาณ WiFi ที่ใช้งาน
   7. ตรวจสอบการเปิดใช้งาน ปุ่มต่างๆตามที่ต้องการ เช่น ถ้าใช้งานพิมพ์ใบเสร็จอัติโนมัติ ให้เปิดใช้งาน ปุ่ม auto print slip , พิมพ์สำเนาใบเสร็จ copy print slip , เปิดใช้งานลิ้นชักอัติโนมัติ Automatic open cash drawer เป็นต้น
   8. ถ้ายังปริ้นไม่ออกให้ Kill app แล้วลองเปิดแอพใหม่อีกครั้ง
   9. ถ้ายังไม่สามารถปริ้นออกอีกให้ Refresh App
   10. ตรวจสอบกระดาษในเครื่องพิมพ์ว่ามีเหลืออยู่
   11. ทดสอบพิมพ์ โดยทำรายการขาย และกด พิมพ์ใบเสร็จ

1. อาจจะเป็นสาเหตุมาจากสัญญาณอินเตอร์ อ่อน มีการแชร์สัญญาณ router ที่ใช้งานกับแอพพลิเคชั่น
2. ตรวจสอบสายแลน (LAN) ของเครื่องพิมพ์กับ rounter ว่าสายแน่นหรือไม่ สัญญาณไฟบน router ติดครบหรือไม่

1. ตรวจสอบสายลิ้นชักว่าถูกเสียบไว้หลังตัวเครื่องพิมพ์แล้วหรือไม่
2. เสียบสายลิ้นชักกับ rounter ให้แน่น
3. ตรวจสอบในแอพพลิเคชั่น > menu > hardware เลือกเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับลิ้นชัก และตรวจสอบปุ่มการเปิดใช้งานลิ้นชักอัติโนมัติ ให้เลื่อนปุ่มเป็นเปิดการใช้งาน